Gwarancja

J. Bochińska – Stomatologia używa oryginalnych produktów i komponentów stomatologicznych i nie stosuje żadnych zamienników i materiałów kompatybilnych z oryginałami.

Implanty

Nasze implanty objęte są trwającą 10 lat gwarancją (dotyczy części wewnątrzkostnej – śruba).

Proteza całkowita / Proteza szkieletowa

• gwarancja udzielana jest maksymalnie na 2 lata,
• w przypadku braku protezy dolnej lub pojedynczych zębów gwarancja udzielana jest na 6 miesięcy,
• po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych gwarancja może być przedłużona do 2 lat.

Uzupełnienia ceramiczne

• gwarancja udzielana jest maksymalnie na 5 lat,
• jeśli oprócz wykonywanego przez nas uzupełnienia, pacjent posiada inne braki zębowe, gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy,
• jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancja może być przedłużona.

Wkłady koronowo-korzeniowe

• gwarancja udzielana jest na 1 rok,
• jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, gwarancji nie można udzielić.

Wypełnienia

• gwarancja udzielana jest na 1 rok, jednak jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone.

Aby utrzymać okres gwarancyjny pacjent zobowiązany jest do odbywania wizyt kontrolnych zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego (nie rzadziej niż raz na 1 rok).

Warunkiem uzyskania gwarancji na uzupełnienia protetyczne jest leczenie kompleksowe, zgodnie z wcześniej ustalonym planem leczenia prowadzonym w J. Bochińska – Stomatologia.

Gwarancji na leczenie w J. Bochińska – Stomatologia nie uzyska pacjent korzystający jednocześnie z usług innych gabinetów stomatologicznych – chyba, że nastąpi to w konsultacji z naszym lekarzem prowadzącym.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania prac wykonanych w J. Bochińska – Stomatologia.

Gwarancja nie obejmuje zmian i uszkodzeń powstałych na skutek przyjmowanych leków oraz pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia.