Diagnostyka rentgenowska

Gabinety wyposażone są w aparaty rentgenowskie do zdjęć punktowych. W celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki pracownia radiologiczna w naszej Klinice wyposażona jest w nowoczesny aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych (2 D) oraz tomografii (3 D). Urządzenia są najnowszej generacji więc emisja promieniowania jest zminimalizowana.